Как ще бъдат разгледани нашите доходи от банките, ако кандидатстваме за кредит?

кредитна-реклама

Повечето клиенти знаят, къде е лесно да се кандидатства за кредит от банка. Те са наясно че ще бъде преведен от тяхното финансово състояние, преди банката да реши дали да им отпусне заем. Банката няма как да ги отпусне пари, без да е наясно с вашите доходи и без да бъде сигурна, къде ще са в състояние редовно да изплащате на вноски вашия заем. Така че банката е в своето право да анализира вашето финансово състояние. От друга страна всеки човек трябва да пресметне какъв заем иска да вземе и как ще го погасява, дали няма да има затруднения за в бъдеще. Много често хората заявяват максималната сума, която смятат че ще могат да върнат и чакат отговор от банката дали ще им бъде отпуснат въпросния заем. Лихвите по заемите са различни за всяка банка и зависят от много условия.

Един от основните параметри, които банката ще вземе под внимание са вашите доходи. И това ще чисти доходи, без данъците, надбавките и всички видове осигуровки. Е тази група влизат и овърдрафти, които най-често са около 5%.

За банката като доказателство за вашите доходи ще послужи справка за вашите постъпления от последните месеци. Може би ще се наложи да представите и трудов договор. Добре е да се назначат на работа без да бъда в изпитателен срок. Всякакви неплатени осигуровки и отпуски могат да се окажат пречка за отпускането на кредита.

Ако се на граждански договор нещата могат да се усложнят. Тези договори най-често се поради една определена задача и когато работата бъде изпълнена, те не подлежат на подновяване. Така стоят нещата и с хората на свободна практика и свободни професии, банките считат тези доходи за непостоянни и това може да се окаже проблем.

Преценете нещата внимателно преди да кандидатствате за кредит. Особено ако сте на свободна практика. Помислете какво ще стане ако останете без работа. Ще намерите ли работа с подобни доходи, за да поемете кредита или няма да можете? Как ще погасявате кредита при подобни обстоятелства?