Какво е важно да знаете за имущественото застраховане?

имуществено застраховане

Всеки е наясно, че втората по-популярност застраховка е тази, която се отнася до имуществото ни. Когато се спрем на такава застраховка то това не означава, че правим разходи, а инвестираме в сигурността на своя дом и покъщнина. Именно в това се състои идеята да се предприемат подобни действия, защото наистина когато се търси метод и начин да си осигурим защита то не алармените системи и видеонаблюдението се оказват решаващи, а именно полицата имуществено застраховане. Много потребители обаче не са наясно с това каква е ролята на полицата, какви права ни дава и дали е достатъчна в базовия си вариант да се включат само строителството и основните видове техника.Нов Дом

Това, което трябва да знае всеки клиент на полицата имуществено застраховане е това, че ако първоначално е сключена такава само за сградния фонд то във всеки следващ момент може да бъде направен анекс с допълнение за имуществото, техниката и дори произведения на изкуството. Недвижимото имущество също може да бъде включено в полицата и независимо от това в какъв момент имате желание да го направите то това не би било пречка. Вариантите са или да се направи анекс към съществуващата полица или да се направи нова. Важно е да бъдете защитени в максимална степен.

Правото на избор между предлаганите рискове също е приоритет. И това не е всичко. Застрахователните агенции предоставят също така и възможността да изберете размера на застрахователната сума. Независимо от това дали дома ви е на стойност 150 000 лева то можете да решите да направите застраховката за 80000 лева, което означава, че щетите при евентуално настъпване на рисковете ще бъдат до стойността, която сте обявили в полицата.

Друго правило, с което също е важно да се запознаете е, че единствено собственици могат да ползват преимуществата на полицата. Ако се наемател например няма как да направите полица имуществено застраховане и при настъпване на застрахователно събитие да се възползвате от покриването на разходите по нея. Само собственик, вписан в документа за собственост има право да застрахова и да завежда щета. А когато такава настъпи е определящо в кратък срок да информирате застрахователя. Няма как да получите обезщетение при условие, че не сте изпълнили съответните предписания и не сте спазили срока за уведомяване за настъпването на застрахователно събитие.

Друга интересна опция, която се предлага от застрахователите е това, че ако сте си купили наскоро скъпа техника и сте инвестирали доста средства за това ето, че възниква предпоставка за дозастраховане. С тази преференция си осигурявате надеждност и сигурност, което е гаранция за това, че при настъпване на щета застрахователната компания ще поеме ангажимент за изплащане на обезщетение и за допълнителното застраховане, което сте направили.