Полезна информация за бетона и бетоновите смеси, която е нужна на всеки строителен предприемач

бетон

Трансметал е бетонов възел, който е сертифициран по българските стандарти за производство на бетон и бетонови смеси за строителството. За не малко строителни предприемачи избора на висококачествен материал за изграждане на сгради е сред основните предизвикателства. А както знаете бетона е от онези, за които се изисква спазване на конкретни технически показатели, които да гарантират неговата якост, здравина, време на втръдяване и други, имащи съществено отношение към стабилността на обектите. Сигурно се питате защо изискванията към бетоновите производители са толкова високи. Ами помислете вие като купувач на апартамент ново строителство дали нямате такива към строителя, който е издигнал сградата. Със сигурност строителния надзор има доста работа и част от ангажиментите и определянето на качеството на сградите е именно това да определят дали бетона, вложен в тях отговаря на най-високи стандарти.

Защо да изберете бетон от Трансметал

Строителство на сгради за жилищно ползване, такива за офиси, индустриални обекти, паркинги, пътни съоръжения и други изискват особено внимание по отношение на основите ,в които се залага не малко бетон. В бетонов център Трансметал се изработват различни видове бетон, които отговарят на класове:

 • С8/10;Строителство
 • С30-37;
 • Водонепропускливост;
 • Мразоустойчивост.

В зависимост типа на сградите тези класове бетон се предлагат с различни показатели, които покриват БДС, изисквани от строителните предприемачи. Не всеки може да произвежда бетон с най-високи качества и именно затова държавните институции издават предписания и лицензират бетоновите центрове, които имат право да произвеждат смеси, които да бъдат влагани в сгради, съоръжения и за производство на детайли, които се използват за тротоари, настилки и други пътни инфраструктурни елементи.

Бетонов възел Трансметал осигурява на своите клиенти бетон и бетонови смеси съобразно издаден сертификат на база на наредба 06-НУРВСПСРБ-103-5/30.10.2017 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на РБългария. Документа удостоверява съответствието на продуктите и тяхната годност за използване дори обекти със специален режим на приложение какви са мостове, тунели и други.

Класификация на бетоновите смеси

Акцентирахме върху основните класове бетон, които можете да закупите от бетонов възел Трансметал. Много важно обаче за онези от вас, които правят първи стъпки в строителния бранш да намерят полезна информация, която да се фокусира върху основните видове бетон и техните качествени показатели.

 1. Клас на якост. Тук основните са:
 • БДС 7268 – 83;
 • БДС EN 206-1;
 • Якост на осов опън, които се отбелязват като БДС EN 206-1/NA (абревиатура Bt) и БДС EN 206-1 (абревиатура Ct);
 • якост на опън при огъване БДС EN 206-1/NA (абревиатура Bf) и БДС EN 206-1 (абревиатура Cf);
 1. Спрямо въздействието върху околната среда. Като всеки строителен материал и тук има много важно значение за риска върху спазването на еко равновесието в природата. Така, ме напълно основателни са и критериите, които са от съществена роля за спазване на норми и правила намаляващи риска от възникване на замърсявания. Видовете класове бетон тук са:
 • ХО – нисък риск от влияние върху околната среда;
 • XC – определя риска от корозия от карбонизация;
 • XD – риск от корозия от хлориди, които са различни от химичния състав на морската вода;
 • XS – корозия, причинена от морска вода;
 • XF – корозия, причинена от замразяване и размразяване;
 • XA – въздействие върху околната среда от химично активна среда.
 1. Клас водонепропускливост. Основните видове тук са обозначени като Вв0,2 / Вв0,4 / Вв0,6 / Вв0,8 / Вв1,0;
 2. Клас мразоустойчивост. Абревиатурите, които се използват тук са Вм50, Вм75, Вм100, Вм150 и Вм200. С тях се обозначават вида на добавките, които имат пряко отношение върху издръжливостта на бетоновите смеси на студ;
 3. Косистенция. В случая се имат предвид степен на слягане на бетона при втвърдяването му. Като с оглед на различните показатели се използва и различна абревиатура за обозначаването.

Бетонов възел Трансметал може да предостави бетон и бетонови смеси, които напълно отговарят на показателите и класификацията на строителния материал съобразно БДС.