Какъв е смисъла от видовете туристически застраховки

застраховки при пътуване

Понятието „туристически застраховки“ включва няколко вида, които са приложими по време на пътуване в страната и чужбина, престой в хотел, посещение на туристически обекти и курорти. Основната цел на този вид застраховане е да се осигури защита и подсигуряване на туристите при евентуални инциденти, изискващи спасителни операции, престой в болнични заведения и други.

Видове туристически застраховки

В най – обобщен вид този вид застраховане се дели на:

  1. Пакет помощ при пътуване;
  2. Туризъм на територията на страната;
  3. Медицински застраховки на чужденци, пребиваващи в пределите на България;
  4. Злополука.

Това са основните полици, от които всеки турист може да се възползва. приоритетно е да се има предвид, че такива могат да бъдат заявени онлайн и физическата полица да бъде доставена на адреса на клиента. Предимствата на онлайн туристически застраховки са в това, че наличието на такава полица елиминира ангажименти, които са свързани със сериозни разходи, свързани с възникнали произшествия и инциденти.

Какво включва основния пакет ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

Престоя ни в чужбина от вълнуващо преживяване може да се превърне в истински кошмар. Затова специалистите от Булстрад предлагат на своите клиенти една широкообхватна застраховка, която предоставя финансова помощ при пътуване в следствие на нужда от медицинска или специализирана помощ. Само онези, които са претърпели пътен инцидент или друго неприятно обстоятелство по време на пребиваването си в чужда страна знаят, че разходите, свързани с престои в болнично заведение, ползване на услугите на пътна помощ и всякаква други специализирана намеса са сред онези, които се оказват непосилни за нашите финансови възможности. С опциите, които предоставят застраховките Помощ при пътуване си осигурявате спокойствие, сигурност и ефективно, бързо финансиране за покриване на разходи в следствие на настъпило застрахователно събитие. Можете да поръчате своята полица онлайн през формата за заявки на  Булстрад.

Кога е необходима полица „Туристи на територията на България“

Това е втория вариант, който също се предлага от Застрахователно дружество Булстрад. Застраховката се прилага за хотелско настаняване на група туристи като премията се включва обикновено като процент към самата оферта за престой. Самата полица може да се ползва както от български така и чужди граждани, но е с валидност единствено при настъпване на събитие на територията на РБългария. Част от рисковете, които се покриват от тази застраховка са:туризъм

  • Трайна загуба на работоспособност, която е в резултат на възникнал инцидент или злополука;
  • Смърт в следствие на инцидент;
  • Кражба на багаж, пари, ценности;
  • Отмяна на резервация, поради причини, независещи от застрахования и други.

Приоритетно при този вид онлайн полици е да предвидите и такива, които се отнасят до използваното превозно средство. С комбинациите могат да бъдат покрити и щети, нанесени по време на пътуването върху превозното средство, неговата кражба и други.

Защо е необходима „Медицинскa застраховка на чужденци за територията на България“

За да бъдат спокойни туристите в нашата страна е особено важно да се вземат предвид обстоятелствата от възникване на инциденти и спешни случаи. Като се има предвид, че лицата не са здравно осигурени според нашето законодателство то всички медицински интервенции са за тяхна сметка. Наличието на такава полица обаче предоставя една ефективна и навременна помощ, при която застраховката покрива всякакви медицински разноски, свързани с престой в болнично заведение, извършени интервенции и други манипулации. Ангажимент на туристическите агенции е да предоставят на своите клиенти така медицинска застраховка, която да гарантира тяхното спокойствие по време на пътуване или семейна почивка. Честа практика е агенциите да заявяват онлайн такъв тип застраховане.

Застраховки срещу Злополука – задължителни при пътуване

Пътуването ни може да бъде свързано с придобиване на квалификация, курсове, работа, командировка и други. На практика обстоятелствата, които биха възникнали и покриването на щетите по тях си остават личен ангажимент. Но при наличие на застраховката „Злополука“ разходите се покриват от застрахователното дружество. Подробности за сключване на застраховка Злополука онлайн можете да намерите в сайта на Булстрад.