При какви обстоятелства се налага смяна на водомер?

водопроводчик

Като един от задължителните измервателни уреди, които всяко едно домакинство използва е важно да знаем някои от основните причина за подмяната на водомера. Всеки е наясно, че когато се консумира вода то отчитането ѝ става именно с помощта на водомера. Независимо от това дали модела ви е с физическо отмитане и на определен период от време ви посещава инкасатор, вие давате информация за разходваното количество вода или пък имате водомер с дигитално отчитане и данните се предават по електронен път е важно да уреда да е в изправност. С течение на експлоатацията обаче може да се окаже, че поради натрупани варовик, замърсявания, които се носят от водата и други водомера не измерва коректно водата, която домакинството употребява. Така, че ако обикновено разхода е за около 8-9 кубика вода, а през последните няколко месеца забелязвате драстично покачване на отчитането то ето, че е време да помислите за смяна. Такава смяна на водомери обаче не се извършва безконтролно  и когато вие решите. Тъй като уреда е пломбиран и проверен от ВиК дружеството, доставящо вода до дома ви то е нужно при потенциален проблем да уведомите за вашите съмнения в неизрядност на измерващото устройство и едва тогава да се пристъпи към неговата смяна.смяна на водомер

Смяната се извършва от лицензирана фирма или водопроводчик, които имат сключен договор с дружеството. Имайте предвид, че този акт е изцяло за ваша сметка, така че е добре да потърсите фирма, която работи на достъпни, народни цени. Обикновено един нов водомер като цена  е в порядъка на 40 – 100 лева в зависимост от това дали е с дистанционно отчитане или обикновен. За демонтирането на стария и поставянето на новия обикновено сумата за услугата е между 40 и 50 лева. Така, че сами можете да си направите елементарна сметка колко би ви струвало сменянето на водомера.

Както вече стана ясно една от причините, поради които се налага смяна е именно неизправността и неправилното отчитане на водомера ви. Но е възможно да има и друг мотив, който да е предпоставка за смяна на отчитащия уред. При сключването на договор с ВиК дружеството се оказва, че едно от условията и отговорностите на потребителите е на всеки десет години да сменят водомерите си. обикновено този период се удължава ако няма основания за това. Но от гледна точка на това, че се дават отклонения в показанията то наистина може да се стигне до задължителна смяна, поради износване на измервателния уред. Важно е да знаете, че само лицензирани фирми имот право да извършват подобни операции, тъй като само така новия ви водомер ще бъде узаконен.