Нужен ли е професионален екип за изграждане на външно ВиК?

външна канализация

Дори и в столицата собствениците на имоти се сблъскват с неволите на липсата на централна канализация, към която да свържат обектите си. масовите строителни дейности, които наблюдаваме определено изпреварват изграждането на инфраструктура и готовите жилищни сгради в последствие трябва да търсят решение за извеждането на отпадните води и тяхното съхранение. Статистически можете да разчитате на отличен потенциал от опции като например външно вик София, което се изгражда по проект. Тук вариантите са за включване към септична яма или пречиствателна станция тип локална. Въпрос на интензитет на натовареност е да се избере подходящото за имота ви съоръжение.

В какво се състои изграждането на външно ВиК система?

Перспективите, от които можете да се възползвате не са малко. Преди всичко е важно да подчертаем, че с инвестирането в такъв потенциал от възможности и решения си гарантирате много добра хигиена, което е определящо за обитаването на всеки имот.

Външната канализация както и вътрешната има нужда от проект. Не може да се строи безконтролно, защото в крайна сметка това може да има негативни последствия. Самият проект са изготвя на база проучвания, които се взимат под внимание за да можете да разчитате на чистота и удобство при използване на имота си. Неправилното отвеждане на отпадни, канални води до:

 • Поява на неприятни миризми;
 • Замърсяване на почвата;
 • Риск от възникване на епидемии;
 • Невъзможност да се използват ефективно всички битови уреди като перални, съдомиялни и други.

За да се избегнат редица главоболия преди всичко ви съветваме при изграждането на външно ВиК да потърсите фирми от София, които се занимават професионално с такива дейности. Разбира се всеки етап от проектирането до завършването ще бъде детайлно проведен така, че наистина да останете удовлетворени от това да се подсигурят отлични условия за използването на имота ви.

Професионална ангажираност

тръби

Не случайно на няколко пъти споменаваме колко решаващо е да се вземат под внимание именно онези аспекти, които имат отношение към професионалното изпълнение на изграждането на външно ВиК. Това е така предвид интензитета на натовареност на системата и ключовата ѝ роля що се отнася именно до това да се изведат отпадните канални води от имота без това да крие риск за здравето на обитателите.

Ангажимента на специалистите се отнася до всички онези етапи, през които преминава изграждането на външно ВиК. Това са:

 • Анализ на терена;
 • Провеждане на хидрогеоложко проучване;
 • Проектиране на външното ВиК;
 • Направа на изкопи и тяхното укрепване;
 • Полагане на тръбите;
 • Свързване на тръбите за външна канализация;
 • Тестов пуск за установяване на качествено изпълнение;
 • Обезопасяване и укрепване на тръбите;
 • Засипване със земни маси;
 • Издаване на предписание за експлоатация и поддръжка.

Имайте предвид, че според особеностите на имота целият този процес може да отнеме доста време. Именно поради това не пренебрегвайте коректното и точно изпълнение на всеки един от етапите, тъй като от това реално зависи качеството на услугата както и осигуряването на максимално ефективно използване на всички водни ресурси и уреди в дома.

Цени

Естествено е да се интересувате колко ще ви струва целия процес по изпълнение на изграждане на външно ВиК. В София имайте предвид, че конкуренцията е на високо ниво и това определено се отразява на възможността да изберете качествена услуга на приемлива цена.

Съветваме ви преди всичко да направите обстоен анализ на предложенията преди да изберете конкретен екип за изпълнение на поръчката. Търсете такива екипи, които не само са работят изгодно, но и определено са в състояние да ви подсигурят:

 • Качество;
 • Бързина на изпълнение;
 • Професионално отношение;
 • Спазване на всички изискуеми норми за изпълнение на поетите ангажименти.

Потърсете Izkopniuslugi София е решете кардинално проблема с външната канализация на имота си.