Контрол на достъп за асансьори – защо е необходим

асансьорен чип

Контролирането на общите разходи в един жилищен блок е въпрос на оценка на обстоятелствата и използващите електроенергия устройства. Главите консуматори на електричество са стълбищното осветление и асансьора. Разумното използване на електроенергията очевидно ще намали сметките за ток, което на практика ще доведе до повече свободни средства, които етажната собственост да инвестира в други подобрения. И ако имате инсталирани плафони със сензори, които да използват електрическа енергия там където има реална нужда от тях то не така стои въпроса с асансьора. Оказва се, че домакинства, които не заплащат за употребата на асансьор ежедневно „се возят“, което на практика води до повишаване на сметките. За целта една от ефективните намеси, които могат да бъде предприети е инсталиране на контрол на достъп за асансьори. Това на практика означава, че само онези лица, които разполагат с чип за стартиране на асансьора могат да го използват.

Ползи от внедряване на контрол на достъп за асансьор

Освен, че с контрола върху употребата на това скъпо съоръжение нормализирате разходите за електричество на общите части то друг съществен приоритет на внедряването на системата за контрол и удължаване живота на асансьора. Логично е само редовните платци да имат  възможност да се възползват от съоръжението. За целта се инсталира електронна система в асансьора, която гарантира, че само домакинствата, които разполагат с активни чипове за стартиране на асансьора могат да го ползват.асансьор

Удобството на тези системи е в това, че не само ограничават достъпа на нередовните и неангажирани с етажната собственост разходи, но така се намалява и риска от повреди. Ясно е, че когато човек плаща то е нормално да пази общото имущество, което гарантира удобството и бързото придвижване между отделните етажи.

Системата за контрол на достъп до асансьори може да бъде свързана с входна врата, гаражни бариери и други подлежащи на контрол пространства. Това е улеснение за живущите, тъй като с помощта на един чип си осигуряват достъп до местата, през които преминават за да достигнат до своя имот.

Да обобщим какви са преимуществата на инсталирането на система за контрол на достъп до асансьори:

  • Намаляване на сметките за разходвана електроенергия;
  • Ограничен достъп на хора, които нямат право да влизат в обекта и да използват съоръжения като асансьор и стълбищно осветление;
  • Опазване на общото имущество и удължаване на ефективното и правилно функциониране на асансьора.

Няма как да не установите, че когато асансьора се използва от ограничен кръг лица то това безспорно дава отражение върху намаляването на повредите и нуждата от специализиран ремонт.