Сравнение между бензинът и дизеловото гориво

Дизеловото гориво и бензинът са течни смеси, използвани за гориво и получени от нефт. Въпреки сходствата в състава им, те са с различни свойства и употреба.

Бензинът е течна смес от петрол, състояща се главно от алифатни въглеводороди. Подсилена е с ароматни въглеводороди толуен, бензол или изооктан, с цел увеличаване на октановите стойности. Прилага се главно за двигателите с вътрешно горене. Дизеловото гориво е специфичен фракционен дестилат от нефтен мазут или промита форма на растително масло, и се използва за задвиждване на дизелови двигатели, чиито изобретател е немският инженер Рудолф Дизел .

Производство

За да се произведе нафта или бензин, се рафинира петрол. Този процес се извършва при различни температури, за да се получат различни продукти. Бензинът се произвежда при температури между 35 градуса и 200 градуса, докато дизеловото гориво се нуждае от температура на кипене 250-350 градуса. След дестилацията, и към двата продукта трябва да се добавят още съставки, за да стигнат до потребителя. Първо се произвежда бензинът, тъй като му трябва по-ниска температура, за разлика от дизеловото гориво.

Химичен състав

Дизеловото гориво е съставено от около 75% наситени въглеводороди (предимно парафини) и 25% ароматни въглеводороди (включително нафталини и алкилбензени). Средната химична формула за общо дизел е C12H23, варираща от C10H20 до C15H28. Съставът на бензина е от въглеводороди, които са с между 5 и 12 въглеродни молекулни атома, но след това се смесва за различни цели.

Летливост

Бензинът е по-летлив, в сравнение с дизеловото гориво, не само заради базовите му съставки, но и заради добавките в него.

Енергийно съдържание

Бензинът съдържа приблизително 34,6 мегаджаула на литър (MJ / l), докато нафтата е с около 38,6 мегаджаула на литър. Това доказва по-висока мощност на дизеловото гориво.

Употреба

Дизеловото гориво се използва за задвижване на дизелови двигатели – при камиони, автомобили, бусове, мотоциклети и др. Някои видове нафта са подходящи и за домашни отоплителни системи. Бензинът се използва най-вече за бензиновите двигатели в автомобили, мотоциклети и др.

Парафинът, друг страничен продукт на суровия нефт, който се произвежда при температури от 190-250 градуса, се използва като гориво от авиокомпаниите.

Разходи

В страни като Индия дизеловото гориво се субсидира, защото се използва най-вече в транспорта. Там разлика между цените на бензина и нафтата е голяма. Но на международните пазари цените им са почти еднакви. В България в различни бензиностанции разликата в цената е различна, но в бензиностанции Дизелор, дизеловото гориво  се предлага с 4 стотинки по висока цена от бензина.

Енергийна ефективност

Когато се говори за гориво за превозни средства, се оказва, че по-ефектиено е дизеловото гориво – с почти 1.5 пъти по-висока горивна ефективност от тази на бензина.