При какви условия ви е нужен адвокат по авторско право?

адвокат

Често по новините се споменава Закона за авторското право, но малцина са наясно какво всъщност се крие зад кориците му. Разбира се творците, авторите и изобретателите ( въпреки, че такива вече рядко се срещат днес) имат точна представа за нуждата от това да бъда защитени правата на създателя на една творба. Под шапката и закрилата на Закона за авторското право се имат предвид филми, музика, песни, художествени произведения и всякакви други, които са плод на интелектуален труд. И както често се случва поради незнание или пък заради финансова облага се нарушават правата на автора, което всъщност налага и използването на услугите на адвокат по авторско право. В днешната тема ще разгледаме всички онези детайли и аспекти, които имат отношение към услугата.

Как се осъществява защита на интелектуалната собственост?

Предизвикателствата, пред които са изправени творците никак не са малко. Безспорно има куп документални формалности, които са определящи за това да се подходи с внимание към това да си подсигурят правната рамка, която е гарант, че авторското им право е защитено. На интелектуалната собственост днес се гледа с други очи. За да се ползва даден продукт преди всичко е необходимо да установи чия собственост е и при какви условия може да бъде приложен.

Пример е например едно музикално произведение. За да бъде то приложено като фон на танц е необходимо да се заплати съответното право на ползване. Точно тук идва ролята на адвоката по авторско право, който изгражда рамката за това конкретен потребител да приложи законовото изискване и да си плати за това, че ползва нечия интелектуална собственост. При нарушаване на механизмите е възможно да бъде наложена наказателна гражданска отговорност, която също е в резона на действие на адвоката по. Специалиста има компетентността да:

 • Предяви иск срещу нарушилия интелектуалната ви собственост;
 • Представлява ви пред инстанции;
 • Доказва вашата собственост върху интелектуалния труд при необходимост;
 • Съветва ви по редица правни въпроси, касаещи правата ви и други.

Имате основателни причини да се обърнете към адвокат по авторско право не само в случаите на нарушения, но и при интерес за регистрация на търговски марки, патенти и други, които се отнасят до вашия интелектуален труд.

Обхват на услугите

интелектуална собственост

В най-общи линии се приема, че създателя на дадено произведение е негов автор и притежател на интелектуална собственост. Независимо от това дали става въпрос за художествено произведение, научна разработка, филмова продукция, песен, музикално произведение или друго то труда на създаващия интелектуалния продукт е защитен именно благодарение на услугите, които предоставят адвокатите по авторско право.

Обхвата на услугите, от които можете да се възползвате що се отнася до всякакъв тип творби включва:

 • Заявяване на авторско право;
 • Искове за установяване на интелектуална собственост;
 • Изготвяне на документи за патентоване на изобретение;
 • Регистрации на патенти и търговски марки;
 • Сключване на продуцентски договори;
 • Следене за спазването на договори за разпространение;
 • Изготвяне на общи условия за ползване на интелектуална собственост и други.

Правото вина автор е важно да бъде защитено, тъй като това, което получавате са не само икономическа изгода, но и пълна собственост върху труд ви.

Преотстъпване

Законодателя позволява авторските права да бъдат преотстъпени цялостно, частично или за определен период от време. Освен това има и териториални ограничения, които касаят използването на труда ви в определена територия. Могат да се наложат също така ограничения върху броя копия на труда ви и много други. Именно тук е ролята на адвоката по авторско право, който последява до колко се спазват съответните наложени правила и  случай на нарушение да бъде изготвена защита.

За ефективна авторска закрила се доверете на експерти, които разполагат с опита и компетенцията да ви представляват където е необходимо.