Митническо представителство – бърза и ефективна организация при внос и износ на стоки

Всеки внос и износ на стоки в страната задължително преминава пред митнически контрол. Независимо дали става въпрос за вътрешно европейски търговски отношения или пък такива извън общността си има специфични критерии и режими, които контролират транспортирането на стоките. Именно поради това у нас ма и доста фирми, които осъществяват така нареченото митническо представителство или още може да бъде срещнато и под термина агентство. Днес може би не си задавате въпроса какво е предимството да се възползвате от подобни услуги, но ако поръчате продукт от онлайн магазин извън Евро зоната то определено ще се наложи да се възползвате от дейностите на митническите представители. Всъщност тяхната роля е да подпомогнат попълването на документите, с които стоките се освобождават и могат да станат притежание на собствениците си. изготвянето на декларации, внасянето на съответните такси и мита са част от спецификата на услугите, които се предлагат от фирмите, които осъществяват митническо представителство. Още по-сериозен е мотива на фирмите, които развиват международна търговска дейност, тъй като тук спецификата на оформянето на всеки внос и износ е строго определен и изисква много добро познаване на материята.митническо представителство

Ако се нуждаете от митническо представителство в Пловдив днешното ни предложение е за Униспед – фирма, която е с многогодишен опит в митническото агентиране и много добре и детайлно познава материята. А това е определящо за да спестите време, нерви и пари. Реално всяка стока, която напуска държавните граници или пък влиза в тях подлежи на митнически контрол. Пратките от Евро зоната пътуват основно с транспортен и счетоводен  документ и контролирането се осъществява на лотариен принцип. Но абсолютно всички останали, които са от и към страни нечленки на Европейския съюз подлежат на щателен и сериозен контрол от Агенция Митници. Характерно за митническото представителство в Пловдив, София и всяка точка на страната е това, че задължително се спазват регламентите на държавните институции. Не се правят никакви компромиси по отношение на правилното попълване на документите и тяхното електронно подаване в системата на Агенция Митници. Тъй като за търговците  е важно бързо да се извърши документалната обработка и товара да продължи към местоназначението си именно с услугите по митническо представителство се постигат най-ефективни и експресни резултати.

Униспед е агенция, която предоставя на клиентите си от Пловдив многообразие от висококачествени услуги. Освен с представителство, компанията може да бъде полезна с организирането на транспортна дейност, складиране и други услуги, които са съществени за международните търговски отношения. Доверете се на опита, професионализма и компетентността на Униспед Пловдив.