Полезна информация за използване на оцветители за смоли

сухи пигменти

Оцветителите се използват като средство за тониране на определен елемент. Използваме ги за различни мазилки, текстил и много други продукти, чиито основен цвят желаем да променим. Днес обаче ще разгледаме възможностите за тониране на лепила. А точно такъв тип са именно епоксидните, които пред последните години се превърнаха в една много популярна алтернатива, използвана в различни сфери като бижутерия, рекламен бизнес, строително – ремонтни дейности и други. За да се избере правилния оцветител за смола е важно да се вземат под внимание някои особености, което показва, че наистина е важно да се подходи отговорно спрямо желанието ни за тониране на такава по-специфична течност.

Къде най-често се използват оцветители за епоксидна смола

Споменахме някои от водещите сектори, където тонирането на материала е широко застъпен. Характерно за това е момента, който касае предназначението на изработения краен продукт. В случай, че се касае за елемент, който ще се използва като част от ежедневието и бита ни то първото, към което е необходимо да се акцентира е безопасността за човешкото здраве. Както може би вече сте се информирали до втвърдяването си епоксидните смоли крият известно количество токсичност, което изисква много голямо внимание при тониране, смесване на оцветителя с лепилото и съответната изработка на конкретен детайл.

оцветители

Създаването на цвят не е лесна задача особено, когато се касае за постигане на максимален ефект, който трябва да бъде постигнат при изработката на рекламни продукти. На първо място това, което е важно да визирате е какви са целите на оцветяването. В зависимост от това дали смолите ще се използват за:

  • Изработка на бижута;
  • Направа на рекламни продукти;
  • Като подова настилка;
  • За изработка на мебели;
  • За извършване на здрави и надеждни строителни дейности и т.нат.

Необходимостта от използване на правилния нюанс е от значение за да бъде постигнат желания цвят и съответно крайното изделие да бъде в завършен вид такъв какъвто клиента очаква.

Видове оцветители

Предвид това, че епоксидната смола при обработката си е в течно състояние и последващо е самия процес на втвърдяването това, което е важно да предвидим е, че самото оцветяване се извършва предварително. За целта е важно да бъдат подбрани съответните оцветители, които могат да бъдат два основни типа:

  • Багрила

Това са продукти, които лесно се разтварят в течна форма. Подходящи са за тониране на различни материали, които са в течна консистенция. Това, което ги прави не чак толкова препоръчителни за използван метод за оцветяване а смоли е, че не са устойчиви на ултравиолетови лъчи и това води до така известното избледняване. Самия цвят не е толкова устойчив и в случай, че се използват смолите за изработка на рекламни материали изложени на слънце то бързо ефекта, който сте постигнали може да стане незабележим. Но предвид по-ниската им цена са приложими за направата на различни фирмени аксесоари като ключодържатели, химикалки, мини статуетки и други;

  • Пигменти  

Пигментите са една по-сложна формула, която може да бъде както течна така и суха (на кристали). За да бъде използван пигмент за оцветяване на епоксидна смола е необходимо да има предварителна подготовка, която да позволи смесването на съставките така, че да няма остатъчни твърди частици. Приоритетни за прилагането си са поради това, че са UV устойчиви и това показва, че действително има много голяма устойчивост на постигнатия нюанс. По отношение на цената ще споделим, че тази на пигментите е доста по-висока в сравнение с багрилата предвид сложната технология за постигане на добра разтворимост.

Приоритетите на самите боравещи с епоксидни смоли са различни. Както вече споменахме в зависимост от това за какво и какви са целите на тонирането на лепилата води до това да се конфигурира типа на използвания за постигане на определен цвят продукт.